Tips

tips

Tips

Tips bij gebruik/inzet van mobiele toren – en telekranen: Houdt er rekening mee dat de “samengestelde” gewichten van hijsblok, klemmen etc. van de tabel genoemde gewichten afgetrokken dienen te worden. Wanneer een kraan afgeroepen is, zorg dan ook dat de kraan er kan staan. Hier rekening houdend met de afstempelruimte die per kraantonnage verschilt! Bestel de nodige hijsmaterialen gelijk met de kraan.

Zorg ervoor dat er altijd “op tijd” iemand aanwezig is om de kraanmachinist op te vangen. Tevens moet deze persoon kunnen aangeven waar de kraan komt te staan en weten wat de werkzaamheden zijn.

Houdt rekening met de opbouwtijd van de kraan. Dit kan per tonnage en kraantype verschillen. Help eventueel bij het uitleggen van de stempelschotten. Dit scheelt aanzienlijk in de op – en afbouwtijd.

Zorg ervoor de er altijd iemand aanwezig is als de kraanmachinist klaar is met de verrichte werkzaamheden, zodat de opdrachtbon gecontroleerd en afgetekend kan worden.

Kijk een dag vooruit naar de weersomstandigheden (wind, vorst, zware buien) en bepaal dan of de kraaninzet voor de bestelde datum, eventueel in overleg met onze planning wel/of niet door kan gaan.

Een kraan met onwerkbaar weer toch naar de bouwplaats laten komen kost u een minimum tarief van minimaal 2 uur, transport en aanwezigheidsduur op de bouw van machine en machinist.